نقشه کاربری اراضی
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 خرداد 98
نقشه کاربری اراضی
منطقه گرکان رود از توابع استان گیلان که در نرم افزار ArcGIS تهیه و استخراج شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نقشه کاربری اراضی
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 خرداد 1398
منطقه گرکان رود از توابع استان گیلان که در نرم افزار ArcGIS تهیه و استخراج شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
48
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive