Iran
جمشیدی هستم مدیر نسیم اس ام اس (به طور تخصصی در حیطه سامانه پیامک تحت وب و ارسال پیامک تبلیغاتی با سیم کارت فعالیت دارم) *** ما یک گروه داری...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    11 خرداد 1395