پنل مدیریتی یک وبسایت آموزشی
توسط emadwp در تاریخ 25 اسفند 97
پنل مدیریتی یک وبسایت آموزشی
در این وبسایت عضویت به 2 نوع عادی و ویژه وجود دارد کاربر میتواند دروس را خریداری یا عضویت ویژه را خریداری و درس های خاصی را مشاهده نمایید همچنین دروس راییگان برای تمام افراد عضو شده ازاد است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پنل مدیریتی یک وبسایت آموزشی
توسط emadwp در تاریخ 25 اسفند 1397
در این وبسایت عضویت به 2 نوع عادی و ویژه وجود دارد کاربر میتواند دروس را خریداری یا عضویت ویژه را خریداری و درس های خاصی را مشاهده نمایید همچنین دروس راییگان برای تمام افراد عضو شده ازاد است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر emadwp