لوگو و لوگوتایپ خدمات اینترنتی کفشدوزک
توسط esaeed1988 در تاریخ 13 مهر 97
لوگو و لوگوتایپ خدمات اینترنتی کفشدوزک
در این لوگو کفشدوزک شبیه به ماوس طراحی شده که نشان دهنده نوع فعالیت . آنلاین بودن خدمات می باشد. همچنین از المان های ریزی مثل نماد کلیک چپ ، نماد سرویس الکترونیکی و ... در لوگو استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو و لوگوتایپ خدمات اینترنتی کفشدوزک
توسط esaeed1988 در تاریخ 13 مهر 1397
در این لوگو کفشدوزک شبیه به ماوس طراحی شده که نشان دهنده نوع فعالیت . آنلاین بودن خدمات می باشد. همچنین از المان های ریزی مثل نماد کلیک چپ ، نماد سرویس الکترونیکی و ... در لوگو استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
239
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر esaeed1988