پروژه مدیریت فروش یک کارخانه دارویی
توسط esalehi1 در تاریخ 11 بهمن 98
پروژه مدیریت فروش یک کارخانه دارویی
عکس مربوط به مدیریت فروش یک کارخانه دارویی و پخش مربوط به آن میباشد.از جمله نیاز های کارفرما مدیریت موجودی دارو در پخش های دارویی مختلف،5 داروی پرفروش،فروش هر بخش به تفکیک استان و ماه و نشان دادن اهداف فروش بود که بخوبی در داشبورد طراحی شده این نیاز برآورده گردید.داشبورد کاملا پویاست و اطلاعات جدید بصورت روزانه و خودکار در داشبورد و ویژوال ها اعمال میگردد.هم اکنون کارفرما میتواند حجم عظیمی از اطلاعات خود کارخانه،پخش ها و فروشنده ها را که مصور سازی شده به راحتی و به صورت برخط رصد نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه مدیریت فروش یک کارخانه دارویی
توسط esalehi1 در تاریخ 11 بهمن 1398
عکس مربوط به مدیریت فروش یک کارخانه دارویی و پخش مربوط به آن میباشد.از جمله نیاز های کارفرما مدیریت موجودی دارو در پخش های دارویی مختلف،5 داروی پرفروش،فروش هر بخش به تفکیک استان و ماه و نشان دادن اهداف فروش بود که بخوبی در داشبورد طراحی شده این نیاز برآورده گردید.داشبورد کاملا پویاست و اطلاعات جدید بصورت روزانه و خودکار در داشبورد و ویژوال ها اعمال میگردد.هم اکنون کارفرما میتواند حجم عظیمی از اطلاعات خود کارخانه،پخش ها و فروشنده ها را که مصور سازی شده به راحتی و به صورت برخط رصد نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
74
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر esalehi1