Iran
کیفیت ... همین برای معرفی کافیه
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • بسیار حرفه و پر دقت در کار. از کار با ایشون بسیار لذت بردم و حتما در پروژه های آتی با ایشون همکاری مجدد خواهم داشت.
    کارفرما, اردیبهشت 1395

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    08 خرداد 1395