مجله دکتر مجازی
توسط expellite در تاریخ 24 تیر 97
مجله دکتر مجازی
کار این مجله به صورت دوماهنامه از پاییز ۹۶ آغاز شد. کاوری که ملاحظه می‌کنید مربوط به شماره پنجم هست. بخشی از یکی از مقالات خودم رو هم به صورت تصویر ضمیمه‎ی کار کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مجله دکتر مجازی
توسط expellite در تاریخ 24 تیر 1397
کار این مجله به صورت دوماهنامه از پاییز ۹۶ آغاز شد. کاوری که ملاحظه می‌کنید مربوط به شماره پنجم هست. بخشی از یکی از مقالات خودم رو هم به صورت تصویر ضمیمه‎ی کار کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
89
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر expellite