farasoof
 • Iran, Tehran
 • عضویت از : 13 مهر 1393 آخرین فعالیت : مدتی پیش

4

پروژه ایجاد کرده
 • {{{ item.description | truncate 25 }}}
  {{ trans[feature.title] }}
  {{ skill.title }}
  پیشنهاد شما:
  0 پیشنهاد
 • طراحی یک فونت خوشنویسی با رویکرد کودکانه برای تهیه یک مجمو...
  بودجه:
  15 پیشنهاد
  05 بهمن
 • طراحی یک فونت خوشنویسی با رویکرد کودکانه برای تهیه یک مجموعه...
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  02 دی 1397
 • طراحی فروشگاه اینترنتی کتابتمامی مراحل سفارش گذاری را داشته باشه از جم...
  بودجه:
  30 پیشنهاد
  16 اردیبهشت 1397
 • یک انتشارات معتبر در زمینه کتب کمک آموزشی برای گسترش کسب و کار نیاز به...
  بودجه:
  11 پیشنهاد
  01 بهمن 1396