طراحی لوگو باشگاه کراسفیت کیان
توسط farazza در تاریخ 23 اسفند 97
طراحی لوگو باشگاه کراسفیت کیان
طراحی لوگو باشگاه کراسفیت کیان که از تلفیق بال + عقاب و حرف K طراحی شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو باشگاه کراسفیت کیان
توسط farazza در تاریخ 23 اسفند 1397
طراحی لوگو باشگاه کراسفیت کیان که از تلفیق بال + عقاب و حرف K طراحی شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
55
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر farazza