farsaeedi
  • Iran, Bojnūrd
  • عضویت از : 15 دی 1397 آخرین فعالیت : امروز
مترجم زبان انگلیسی، ترجمه متون عمومی و کتون تخصص در زمینه پزشکی ، علوم پایه پزشکی ، زیست شناسی ، علوم آزمایشگاهی و سایر زمینه های مرتبط

مترجم زبان انگلیسی، ترجمه متون عمومی و کتون تخصص در زمینه پزشکی ، علوم پایه پزشکی ، زیست شناسی ، علوم آزمایشگاهی و سایر زمینه های مرتبط