Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • پروژه خیلی خوب تعریف شده بود و همه چیز مشخص بود. جناب آقای علی اصغری هم خیلی خوش برخورد و پیگیر بودند. درآینده حتما با ایشون کار خواهم کرد.
    فریلنسر, مرداد 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    11 تیر 1394