• بسیار سریع و صبور با دقت و خوش برخورد بودند. از کیفیت ترجمه بشدت راضی بودم. اگر ترجمه داشته باشم حتما با ایشون همکاری خواهم کرد. کارشون عالی بود حرفه ای بودن.
    25 مرداد 1396