رديابي حركات قلب
توسط flashman در تاریخ 16 آذر 97
رديابي حركات قلب
بنده در اين پروژه بر روي ويدئوي هاي گرفته شده از قلب، با استفاده از پردازش تصوير حركت اين اندام را رديابي كرده ام
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رديابي حركات قلب
توسط flashman در تاریخ 16 آذر 1397
بنده در اين پروژه بر روي ويدئوي هاي گرفته شده از قلب، با استفاده از پردازش تصوير حركت اين اندام را رديابي كرده ام
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
209
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر flashman