گرافیست

کارشناسی

جهاد دانشگاهی مشهد

بهمن 1396 - خرداد 1399 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است