طراحی پوستر
توسط fwebpro در تاریخ 18 مرداد 97
طراحی پوستر
پوستر نشان داده شده برای یک شرکت برای یکی از محصولاتشون طراحی شده که بدلیل مسائل اخلاقی کاری قسمت های ادرس و لوگو و نام شرکت پوشانده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر
توسط fwebpro در تاریخ 18 مرداد 1397
پوستر نشان داده شده برای یک شرکت برای یکی از محصولاتشون طراحی شده که بدلیل مسائل اخلاقی کاری قسمت های ادرس و لوگو و نام شرکت پوشانده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
8
140
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fwebpro