سایت فروشگاهی جواهرات خارجی دوزبانه انگلیسی-ایتالیایی
توسط fwebpro در تاریخ 20 مهر 98
سایت فروشگاهی جواهرات خارجی دوزبانه انگلیسی-ایتالیایی
سایت فروشگاهی ارائه شده با طراحی Minimal Clean با دوزبانه ساخته و به اتمام رسیده است که البته برای دوزبانه بودن فروشگاه کدنویسی php نیز انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت فروشگاهی جواهرات خارجی دوزبانه انگلیسی-ایتالیایی
توسط fwebpro در تاریخ 20 مهر 1398
سایت فروشگاهی ارائه شده با طراحی Minimal Clean با دوزبانه ساخته و به اتمام رسیده است که البته برای دوزبانه بودن فروشگاه کدنویسی php نیز انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
83
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fwebpro