Iran
فارسی سازی قالب و افزونه وردپرس به مدت 3 سال
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • ایشان هم از نظر رفتار و هم کارایی بسیار عالی بودند. با دقت و حوصله کار را انجام دادند.
  کارفرما, مرداد 1394
 • بسیار فرد خوش برخورد وخوبی بودند وتمام خواسته های بنده درباره پروژه رو به خوبی پیاده کردند.
  کارفرما, مرداد 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  25 آذر 1395