طراحی قالب رزرو رویداد
توسط gooanidev در تاریخ 28 اسفند 97
طراحی قالب رزرو رویداد
در این پروژه امکان ثبت رویداد و ثبت نام در اون رویداد وجود دارد همینطور امکان جستجو بر اساس تاریخ و فیلتر های خاص دیگر رویدادهای منقضی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی قالب رزرو رویداد
توسط gooanidev در تاریخ 28 اسفند 1397
در این پروژه امکان ثبت رویداد و ثبت نام در اون رویداد وجود دارد همینطور امکان جستجو بر اساس تاریخ و فیلتر های خاص دیگر رویدادهای منقضی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
19
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر gooanidev