طرح لوگو برای رادیو آوا
توسط hadi10101010 در تاریخ 16 آبان 98
طرح لوگو برای رادیو آوا
1. به کار گیری نت مشهور موسیقی ۲. طراحی و چیدمان نت ها به نحوی که کلمه آوا به انگلیسی خوانده می شود ۳. حرف وی انگلیسی در وسط به شکل دهان طراحی شده و در حال آواز خواندن است. ۴. نت های موسیقی سعی شده که شکل هندزفری را تدایی کنند. ۵. اگر طرح را ۹۰ درجه ساعت گرد بچرخانید بصورت کله انسان است که هندزفری در گوش دارد. ۶. بکار گیری برش های از دایره در داخل حرف وی که نشانه ای از انتشار امواج و مرکز پخش است. ۷. نت اول بزرگ و نت آخر کوچک در نظر گرفته شده که حس زنده بودن ملودی را القا می کند. ۸. رنگ روز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح لوگو برای رادیو آوا
توسط hadi10101010 در تاریخ 16 آبان 1398
1. به کار گیری نت مشهور موسیقی ۲. طراحی و چیدمان نت ها به نحوی که کلمه آوا به انگلیسی خوانده می شود ۳. حرف وی انگلیسی در وسط به شکل دهان طراحی شده و در حال آواز خواندن است. ۴. نت های موسیقی سعی شده که شکل هندزفری را تدایی کنند. ۵. اگر طرح را ۹۰ درجه ساعت گرد بچرخانید بصورت کله انسان است که هندزفری در گوش دارد. ۶. بکار گیری برش های از دایره در داخل حرف وی که نشانه ای از انتشار امواج و مرکز پخش است. ۷. نت اول بزرگ و نت آخر کوچک در نظر گرفته شده که حس زنده بودن ملودی را القا می کند. ۸. رنگ روز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
39
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hadi10101010