Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • با وجود برخی موارد پیش بینی نشده در پروژه، کاملا حرفه ای، دقیق و تمیز پروژه را انجام و تحویل دادند. هماهنگی ایشان در طول پروژه با تیم ما بسیار مثبت بود و با توجه به کیفیت و دقت کار انجام شده از هزینه پرداخت شده برای پروژه نیز رضایت کامل داریم.
    کارفرما, فروردین 1396

1500

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    21 فروردین 1396