اکسل حسابداری شرکت ها و دفاتر کوچک (ورژن1) نسخه اصلی
توسط hamiclreza در تاریخ 13 اسفند 96
اکسل حسابداری شرکت ها و دفاتر کوچک (ورژن1) نسخه اصلی
این اکسل به دلیل دارا بودن شیتی برای وارد کردن اطلاعات حساب ها (دیتابیس) و گزارش گیری از تمام حساب ها بر مبنای رویدادهای وارده در هر ماه، بسیار مناسب شرکت ها، دفاتر کوچک و حتی افرادی هستند که تمایل دارند علاوه بر اینکه از دخل و خرج خود اطلاع داشته باشند اما نیازی نبینند که فرد حسابداری را برای اینکار استخدام کنند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اکسل حسابداری شرکت ها و دفاتر کوچک (ورژن1) نسخه اصلی
توسط hamiclreza در تاریخ 13 اسفند 1396
این اکسل به دلیل دارا بودن شیتی برای وارد کردن اطلاعات حساب ها (دیتابیس) و گزارش گیری از تمام حساب ها بر مبنای رویدادهای وارده در هر ماه، بسیار مناسب شرکت ها، دفاتر کوچک و حتی افرادی هستند که تمایل دارند علاوه بر اینکه از دخل و خرج خود اطلاع داشته باشند اما نیازی نبینند که فرد حسابداری را برای اینکار استخدام کنند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
453
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamiclreza