مسیر یاب مغازه های یک پاساژ
توسط hamidreza.num2 در تاریخ 29 اردیبهشت 96
مسیر یاب مغازه های یک پاساژ
برنامه بر روی یک مانتیتور تاچ 32 اینچ اجرا میشود که مشتری شماره مغازه مورد نظر خود را وارد کرده و برنامه کوتاه ترین مسیری که به محل مورد نظر رو پیدا میکنه بهش نمایش میده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مسیر یاب مغازه های یک پاساژ
توسط hamidreza.num2 در تاریخ 29 اردیبهشت 1396
برنامه بر روی یک مانتیتور تاچ 32 اینچ اجرا میشود که مشتری شماره مغازه مورد نظر خود را وارد کرده و برنامه کوتاه ترین مسیری که به محل مورد نظر رو پیدا میکنه بهش نمایش میده.
مهارت های استفاده شده
2
528
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamidreza.num2