"این و اون"
توسط hanirajabi در تاریخ 10 تیر 99
"این و اون"
انمیشن "این و اون" که آهنگسازی و صداگذاریش به عهده ی من بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
"این و اون"
توسط hanirajabi در تاریخ 10 تیر 1399
انمیشن "این و اون" که آهنگسازی و صداگذاریش به عهده ی من بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
59
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hanirajabi