کودکان سرزمین من
توسط hanirajabi در تاریخ 10 تیر 99
کودکان سرزمین من
کودکان سرزمین من ساخته ی شیدا رضایی که آهنگسازی و صداگذاری رو من انجام دادم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کودکان سرزمین من
توسط hanirajabi در تاریخ 10 تیر 1399
کودکان سرزمین من ساخته ی شیدا رضایی که آهنگسازی و صداگذاری رو من انجام دادم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
55
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hanirajabi