Iran
آخرین فعالیت : امروز

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • من توی این مدتی که سرگرم راه اندازی سایت هستم هیچ کسی رو به این اندازه با اطلاعات و حرفه ای ندیدم حتما توی کارهای بعدی درخواست میکنم برای انجام پروژه کمک کنن به من انشالاه موفق باشید
    کارفرما, اردیبهشت 1396

900

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    10 تیر 1396