Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
 • کار با ایشان بسیار خوب و خوشایند است امیدوارم کار های بعدی با ایشان پروژه را پیشرفت دهیم
  فریلنسر, فروردین 1394
 • تجربه دوم همکاری من با ایشان بود، بهترین شکل ممکن با فریلنسر همکاری نموده و کار را تشریح نمودند به امید کار های بیشتر
  فریلنسر, اسفند 1393
 • ایشان پروژه مورد نظر را کاملا تشریح نمودند و خدارو شکر براحتی پروژه را به پایان رسانیدیم
  فریلنسر, بهمن 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  16 بهمن 1393