سامانه استعلام و تاییدیه گواهینامه دوره آموزشی
توسط hesam1996 در تاریخ 09 خرداد 97
سامانه استعلام و تاییدیه گواهینامه دوره آموزشی
- وارد کردن لیست گواهینامه ها از فایل اکسل - قابلیت اضافه کردن،ویرایش و حذف گروهی گواهینامه ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه استعلام و تاییدیه گواهینامه دوره آموزشی
توسط hesam1996 در تاریخ 09 خرداد 1397
- وارد کردن لیست گواهینامه ها از فایل اکسل - قابلیت اضافه کردن،ویرایش و حذف گروهی گواهینامه ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
170
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hesam1996