لوگو کانون هواداران بروسیا دورتموند
توسط hfkavir1372 در تاریخ 18 اسفند 98
لوگو کانون هواداران بروسیا دورتموند
در طراحی این لوگو از دو المان سپر هخامنشی و بالهای هما ادر کنار لوگو باشگاه و نام باشگاه استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو کانون هواداران بروسیا دورتموند
توسط hfkavir1372 در تاریخ 18 اسفند 1398
در طراحی این لوگو از دو المان سپر هخامنشی و بالهای هما ادر کنار لوگو باشگاه و نام باشگاه استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
87
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hfkavir1372