رابط کاربری اُملت
توسط hfkavir1372 در تاریخ 16 خرداد 99
رابط کاربری اُملت
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن آشپزی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رابط کاربری اُملت
توسط hfkavir1372 در تاریخ 16 خرداد 1399
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن آشپزی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
64
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hfkavir1372