طراحی اپلیکیشن باشگاه آث میلان (کانسپت)
توسط hfkavir1372 در تاریخ 12 آذر 97
طراحی اپلیکیشن باشگاه آث میلان (کانسپت)
کانسپت اپلیکیشن باشگاه اث میلان نرم افزار های مورد استفاده: Adobe Photoshop Adobe Illustrator ProtoPie
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی اپلیکیشن باشگاه آث میلان (کانسپت)
توسط hfkavir1372 در تاریخ 12 آذر 1397
کانسپت اپلیکیشن باشگاه اث میلان نرم افزار های مورد استفاده: Adobe Photoshop Adobe Illustrator ProtoPie
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
121
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hfkavir1372