طراحی پوستر رترو
توسط hoseinnikiii در تاریخ 06 تیر 98
طراحی پوستر رترو
طراحی رترو دهه 80 از محبوب ترین طرحی های نوین مخسوب میشه که در خارج از ایران طرفدارای زیادی داره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر رترو
توسط hoseinnikiii در تاریخ 06 تیر 1398
طراحی رترو دهه 80 از محبوب ترین طرحی های نوین مخسوب میشه که در خارج از ایران طرفدارای زیادی داره
مهارت های استفاده شده
1
25
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii