تصویر گرافیکی برای استفاده در پوستر شب یلدا
توسط hoseinnikiii در تاریخ 09 تیر 98
تصویر گرافیکی برای استفاده در پوستر شب یلدا
برای پوستر جشن شب یلدا در دانشگاه پوستر نیاز بود که با درست کردن این المان گرافیکی شدهه پوستر ساخته شد. (پوستر رو من نساختم و فایلشو نداشتم)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تصویر گرافیکی برای استفاده در پوستر شب یلدا
توسط hoseinnikiii در تاریخ 09 تیر 1398
برای پوستر جشن شب یلدا در دانشگاه پوستر نیاز بود که با درست کردن این المان گرافیکی شدهه پوستر ساخته شد. (پوستر رو من نساختم و فایلشو نداشتم)
مهارت های استفاده شده
3
194
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii