طراحی کارت ویزیت
توسط hoseinnikiii در تاریخ 10 تیر 98
طراحی کارت ویزیت
مجموعه ست اداری که یک بخشش کارت ویزیت هست. در نمونه بعدی سربرگ با همین طراحی رو مشاهده می‌کنید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت ویزیت
توسط hoseinnikiii در تاریخ 10 تیر 1398
مجموعه ست اداری که یک بخشش کارت ویزیت هست. در نمونه بعدی سربرگ با همین طراحی رو مشاهده می‌کنید
مهارت های استفاده شده
2
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii