لوگوی کلینیک دندان پزشکی اسمی
توسط hoseinpakravan75 در تاریخ 14 اردیبهشت 00
لوگوی کلینیک دندان پزشکی اسمی
در طراحی این لوگو برای القای مفهوم دندان پزشکی حرف M انگلیسی به شکل دندان و حرف i انگلیسی به شکل آینه دندان پزشکی طراحی شده .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی کلینیک دندان پزشکی اسمی
توسط hoseinpakravan75 در تاریخ 14 اردیبهشت 1400
در طراحی این لوگو برای القای مفهوم دندان پزشکی حرف M انگلیسی به شکل دندان و حرف i انگلیسی به شکل آینه دندان پزشکی طراحی شده .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinpakravan75