طراحی وب سایت استاد فروش
توسط hosseinabre در تاریخ 01 اردیبهشت 96
طراحی وب سایت استاد فروش
استادِ فروش در واقع با هدف آگاهی بخشی در زمینه کسب و کار ، فروش ، بازاریابی کلاسیک و دیجیتال ، برندینگ ، مشاوره کارآفرینی و کسب کار ، استارتاپ و کارآفرینی، برندینگ و ایده های درآمد زایی و کسب درآمد پا به میدان گذاشته است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی وب سایت استاد فروش
توسط hosseinabre در تاریخ 01 اردیبهشت 1396
استادِ فروش در واقع با هدف آگاهی بخشی در زمینه کسب و کار ، فروش ، بازاریابی کلاسیک و دیجیتال ، برندینگ ، مشاوره کارآفرینی و کسب کار ، استارتاپ و کارآفرینی، برندینگ و ایده های درآمد زایی و کسب درآمد پا به میدان گذاشته است .
مهارت های استفاده شده
2
523
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hosseinabre