پروژه ی باغ ویلا در گیلان:رشت
توسط hosseini3d در تاریخ 04 آذر 00
پروژه ی باغ ویلا در گیلان:رشت
طراحی پروژه ی ویلایی در شمال کشور کارفرما : آقای امینی مدلسازی این پروژه در نرم افزار تریدی مکس و متریال دهی و رندرینگ آن با نرم افزار لومیون 11 گرفته شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه ی باغ ویلا در گیلان:رشت
توسط hosseini3d در تاریخ 04 آذر 1400
طراحی پروژه ی ویلایی در شمال کشور کارفرما : آقای امینی مدلسازی این پروژه در نرم افزار تریدی مکس و متریال دهی و رندرینگ آن با نرم افزار لومیون 11 گرفته شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hosseini3d