طراحی صفر تا صد پروژه شهرک مسکونی در بابلسر: مازندران
توسط hosseini3d در تاریخ 04 آذر 00
طراحی صفر تا صد پروژه شهرک مسکونی در بابلسر: مازندران
طراحی ساختمان و نمای آن و فضاسازی محوطه شهرک مسکونی واقع در بابلسر مازندران کارفرما: آقای اصغریان مدلسازی این پروژه در نرم افزار تریدی مکس و متریال دهی و رندرینگ آن در نرم افزار لومیون 11 انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی صفر تا صد پروژه شهرک مسکونی در بابلسر: مازندران
توسط hosseini3d در تاریخ 04 آذر 1400
طراحی ساختمان و نمای آن و فضاسازی محوطه شهرک مسکونی واقع در بابلسر مازندران کارفرما: آقای اصغریان مدلسازی این پروژه در نرم افزار تریدی مکس و متریال دهی و رندرینگ آن در نرم افزار لومیون 11 انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hosseini3d