Iran
نویسنده و مترجم کتاب های علمی ورزشی
آخرین فعالیت : امروز

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • بسیار عالی و تخصصی کار را انجام دادند و رضایت بنده را جلب کردند
    کارفرما, بهمن 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    09 بهمن 1395