Hesgar.lt
توسط kazemsoft در تاریخ 07 مهر 97
Hesgar.lt
این وب سایت به سفارش مشتری گرامی به دو زبان تحت Wordpress با قابلیت ویرایش هر پست و مطلب بصورت ویژه برای هر زبان تولید شد. فروشگاه الکترونیک با قابلیت اتصال به سیستم مالیاتی اروپا (لیتوانی) که شرکت در آنجا مشغول به کار می باشد از دیگر قابلیت های سایت می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Hesgar.lt
توسط kazemsoft در تاریخ 07 مهر 1397
این وب سایت به سفارش مشتری گرامی به دو زبان تحت Wordpress با قابلیت ویرایش هر پست و مطلب بصورت ویژه برای هر زبان تولید شد. فروشگاه الکترونیک با قابلیت اتصال به سیستم مالیاتی اروپا (لیتوانی) که شرکت در آنجا مشغول به کار می باشد از دیگر قابلیت های سایت می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
68
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kazemsoft