اپلیکیشن TODO Manager
توسط kianhme در تاریخ 19 فروردین 00
اپلیکیشن TODO Manager
اپلیکیشن مدیریت و ثبت کار های روزمره امکان ثبت پول های خرج شده و به دست آمده | امکان ثبت کار های روزانه | امکان ثبت یک رویداد به صورت آلارم| امکان ثبت هدف های کوتاه و بلند مدت و...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن TODO Manager
توسط kianhme در تاریخ 19 فروردین 1400
اپلیکیشن مدیریت و ثبت کار های روزمره امکان ثبت پول های خرج شده و به دست آمده | امکان ثبت کار های روزانه | امکان ثبت یک رویداد به صورت آلارم| امکان ثبت هدف های کوتاه و بلند مدت و...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianhme