بهینه سازی سرعت سایت revexon
توسط l3est در تاریخ 23 فروردین 96
بهینه سازی سرعت سایت revexon
این وبسایت سرعت لود 45 ثانیه داشت که با تغییر و کانفیگ سرور و بهینه سازی قالب به زیر 8 ثانیه رسید. در اکثر کشور ها مثل کشور های اروپایی و آسیایی از جمله ایران سرعت لود به زیر 4 ثانیه رسید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بهینه سازی سرعت سایت revexon
توسط l3est در تاریخ 23 فروردین 1396
این وبسایت سرعت لود 45 ثانیه داشت که با تغییر و کانفیگ سرور و بهینه سازی قالب به زیر 8 ثانیه رسید. در اکثر کشور ها مثل کشور های اروپایی و آسیایی از جمله ایران سرعت لود به زیر 4 ثانیه رسید.
مهارت های استفاده شده
4
544
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر l3est