• سعید واقعا توی کارش حرفه‌ای هست و من از این همکاری لذت برم قبل از اینکه من وقت کنم بپرسم کار به کجا رسید گزارش های کارهایی که در دست اقدام هست رو برای من میفرستاد
    01 اردیبهشت 1399
  • عالی
    24 شهریور 1398