بنر
توسط lidadesign در تاریخ 06 آبان 98
بنر
پروژه تبلیغاتی شرکت محصولات خوراکی آلپ آب معدنی و دوغ که کلیه طراحی ها از جمله بسته بندی آب معدنی و دوغ و تبلیفات مربوط به آنان مانند بنر ، پوستر و ... انجام شده. کلیه طرح ها از 0 تا 100 و همچنین مراحل چاپ کاملا به عهده من بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بنر
توسط lidadesign در تاریخ 07 آبان 1398
پروژه تبلیغاتی شرکت محصولات خوراکی آلپ آب معدنی و دوغ که کلیه طراحی ها از جمله بسته بندی آب معدنی و دوغ و تبلیفات مربوط به آنان مانند بنر ، پوستر و ... انجام شده. کلیه طرح ها از 0 تا 100 و همچنین مراحل چاپ کاملا به عهده من بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
14
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign