بسته بندی محصولات غذایی
توسط lidadesign در تاریخ 06 آبان 98
بسته بندی محصولات غذایی
طراحی بسته بندی برای سس مایونز برای آلپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بسته بندی محصولات غذایی
توسط lidadesign در تاریخ 07 آبان 1398
طراحی بسته بندی برای سس مایونز برای آلپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign