لوگو - ست اداری
توسط lidadesign در تاریخ 20 شهریور 98
لوگو - ست اداری
لوگو و ست اداری و کاتالوگ ( دایا ) برای شرکت تک ماکارون این مجموعه زیر مجموعه به شرکت تک ماکارون هست. کل مراحل چاپ با خودم بوده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو - ست اداری
توسط lidadesign در تاریخ 20 شهریور 1398
لوگو و ست اداری و کاتالوگ ( دایا ) برای شرکت تک ماکارون این مجموعه زیر مجموعه به شرکت تک ماکارون هست. کل مراحل چاپ با خودم بوده است.
مهارت های استفاده شده
4
16
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign