لوگو
توسط lidadesign در تاریخ 05 مهر 98
لوگو
طراحی لوگو سالن آرایش S beauty که از تلفیق حروف S که به مو سر یک زن تبدیل شده ساخته شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو
توسط lidadesign در تاریخ 05 مهر 1398
طراحی لوگو سالن آرایش S beauty که از تلفیق حروف S که به مو سر یک زن تبدیل شده ساخته شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign