طراحی لوگوتایپ ترکیبی مهسا مهربان مدرس و طراح لباس
توسط loogoplus در تاریخ 22 بهمن 98
طراحی لوگوتایپ ترکیبی مهسا مهربان مدرس و طراح لباس
طراحی نماد برای برند شخصی استاد و مدرس آموزش خیاطی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگوتایپ ترکیبی مهسا مهربان مدرس و طراح لباس
توسط loogoplus در تاریخ 22 بهمن 1398
طراحی نماد برای برند شخصی استاد و مدرس آموزش خیاطی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
17
163
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر loogoplus