طراحی لوگو مدیترانه
توسط lozigraphic در تاریخ 19 آبان 98
طراحی لوگو مدیترانه
طراحی لوگو برای برند آناهیتا گستر "مدیترانه" که در حوزه تولید انواع محصولات آب بندی ساختمان می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو مدیترانه
توسط lozigraphic در تاریخ 19 آبان 1398
طراحی لوگو برای برند آناهیتا گستر "مدیترانه" که در حوزه تولید انواع محصولات آب بندی ساختمان می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
7
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lozigraphic