بسته بندی محصولات بهداشتی درمانی نوپریت
توسط m.amini در تاریخ 11 اسفند 96
بسته بندی محصولات بهداشتی درمانی نوپریت
طراحی یونیفورم بسته بندی شامپو های درمانی نوپریت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بسته بندی محصولات بهداشتی درمانی نوپریت
توسط m.amini در تاریخ 11 اسفند 1396
طراحی یونیفورم بسته بندی شامپو های درمانی نوپریت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
171
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m.amini