طراحی لیبل محصولات
توسط m.amini در تاریخ 10 مهر 97
طراحی لیبل محصولات
طراحی لیبل محصولات برند ماسینکس به سفارش شرکت ارغوان دارو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لیبل محصولات
توسط m.amini در تاریخ 10 مهر 1397
طراحی لیبل محصولات برند ماسینکس به سفارش شرکت ارغوان دارو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
167
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m.amini